"MINISTRO NAMAS" naujos statybos butai Kauno centre

 I s t o r i j a  

1924-aisiais metais iš Kauno miesto Janina ir Antanas Tumėnai įsigijo žemės sklypą 

Tuomet tai buvo miesto pakraštys ir dar tik formuojamos gatvės - visas rajonas užsistatė vėliau. Prieš pradedant darbus, tuometinis Ministrų Kabineto Pirmininkas ir Teisingumo Ministras Antanas Tumėnas kreipėsi į miesto burmistrą Jurgį Vileišį, miesto inžinierius Feliksą Vizbarą, bei Edmundą Fryką, koks numatomas rajono užstatymas, kuria linkme vystysis miestas. Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine, čia susikoncentravo visas politinis, ekonominis ir kultūrinis valstybės gyvenimas. Tarpukariu statybos mieste vijo viena kitą, miestui reikėjo visuomeninės paskirties pastatų, savo būstines steigė ministerijos, valdiškos tarnybos, bankai. Tuo metu kuriantis architektas buvo veikiamas trijų ar keturių architektūrinės raiškos krypčių, buvo priverstas reaguoti į socialinius, technologinius, kartais ir ideologinius pokyčius, tarp kurių – pasauliniai karai, ekonominės krizės. Kintančios laisvojo pasaulio architektūrinės raiškos atgarsiai pasiekdavo ir Lietuvos architektus, tad užsienio architektūros kryptys vienu ar kitu būdu matomos ir Lietuvos architektūroje. Su dideliu statybų poreikiu, Kauną pasiekė ir naujos kartos, jau subrendusių architektų banga: Vladimiras Dubeneckis, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Mykolas Songaila, Feliksas Vizbaras, Edmundas Frykas.

Taigi, XX –to amžiaus Trečiojo Dešimtmečio pirmoje pusėje Kaune įsitvirtino neoklasicizmo stilius, kuriam būdingas paprastumas, didingumas, darna, aiškios proporcijos, formų harmonija. Taipogi jaunų, modernių architektų ir projektuotojų kūryboje labai aiškiai jautėsi art deco įtaka. Būdamas dideliu valstybės vyru, Antanas Tumėnas siekė darnos visame kame, ką darė. Pirkdamas sklypą miesto pakraštyje, jis norėjo užduoti toną būsimoms kitų pastatų statyboms, net ir miesto pakraštyje sukurti dailų ir darnų statinį. Ministras Pirmininkas rašė:“ Pirkę sklypą mes pradėjome galvoti apie namų statymą ant to sklypo; buvo teirautąsi miesto valdyboje, pas miesto burmistrą p.Vileišį, miesto inžinierius p.p. Vizbarą ir Fryką, koksai rajono išpalanavimas numatomas. Miesto Burmistras ir inžinieriai reiškė pasitenkinimą ta drąsa, su kuria mes ryžomės tada statytis tame nesutvarkytame miesto rajone“.\

S  T A T Y B A  

Pamatai - 1927-ųjų metų, sumūryti iš akmenų. Atkasti iš lauko pusės ir apšildinti GAMA putomis 10cm, įrengtas drenažas, lietaus surinkimo sistemą, taip pat jie hidroizoliuoti.

Sienos taip pat 1927-ųjų statybos, labai storos, iš pilnavidurių raudonų plytų, apšiltinimas 17cm storio NEOPORO sluoksniu, dengta lygiu tinku. Bus atkartoti visi karnizai, parapetai, traukos tarp aukštų, visos įdubos ir iškylos.

Langai - PVC Schuco 82 profilis su 44cm storio dvikameriniu paketu, Uw koeficientas - 1,0.Stogas - šlaitinis, 30cm storio mineralinės vatos šilumos izoliacija, dengtas Classic PMG (poliesteris matinis grubus) skarda.

Šildymas - Kauno Energija, kiekvienas butas turės atskirą apskaitos modulį, galės individualiai reguliuotis šilumą ir mokės pagal savo skaitliuką.

Kiekviename bute bus padaryti įvadai rekuperacijai: išvedžioti vamzdžiai ir jėgos kabeliai, tereikės pasikabinti patį rekuperacijos agregatą į numatytą vietą.

 

Brokeris

Giedrius Sidaravičius

+370 611 12 511

giedrius@011.lt

 

Susisiekite